Om Leasing

Leasing, leje eller eje

Leasing er en finansieringsform som kan ses på som en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer har ejendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtager, eller lejer, har brugsret. Der skelnes mellem finansiel og operationel leasing, men den nøjagtige definition af disse kan ofte være flydende.

Ved finansiel leasing er det leasingtager som har den finansielle risiko, mens det ved operationel leasing er udlejeren. Man kan også sige, at udlejer ved operationel leasing beholder de fleste risici forbundet med ejerskabet, mens de ved finansiel leasing skydes over på lejer. Produktionsudstyr og løsøre er ofte leasingfinansieret. I princippet kan enhver formuegenstand leasingfinansieres. I Danmark findes der, i modsætning til de fleste andre vestlige lande, ingen specifik lov som regulerer leasing.

Operationel- eller finansiel leasing

Regnskabsmæssigt behandles operationel leasing som et lejeforhold og leasingydelsen tages med som en omkostning. Ved finansiel leasing medtages det leasede blandt aktiverne og afskrives samt pligten til at betale leasingydelser kapitaliseres og der medregnes kalkuleret rente under finansielle omkostninger.

eHouse tilbyder begge leasing former, men finansiel leasing er både den mest simple form for leasing samt en måde, at det leasede kan aktiveres og på sigt overtages ejermæssigt. Her kan du få finansieret det meste af din investering og få brugsretten over løsningen i leasing perioden. Når leasingaftalen udløber, kan der anvises en køber (oftest leasingtager selv), der overtager den leasede løsning til den restværdi, der fastsættes sammen, når vi indgår leasingaftalen. Leasingtager har selv ansvaret for drift og vedligehold af det leasede (finansiel leasing), dog kan der tilkøbes hosting og service til attraktive priser hos eHouse.

Kort fortalt i praksis

Med begge typer af leasing gælder det at:

  • Den månedlige leasingafgift er kendt
  • Fradrag for moms og leasing afgiften

Du kan løbende tilkøbe ekstra ydelser, nye moduler og udvikling til attraktive priser og lægge til grund aftalen.

Så reelt og i praksis, kan der laves leasing aftaler på ned til 12 måneder (operationel leasing), fra 24 til 36 måneder stort set uden udbetaling (operationel leasing) og op til 60 måneder (finansiel leasing) med mulighed for at overtage det leasede til aftalt pris.

Skriv eller ring til os her